NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA NA MANIFESTACIJI GRIN FEST 2023.

Poštovani,

Temeljem Odluke  o organizaciji „Ljeta na Četiri rijeke 2023. godine - Grin Fest 2023.“  od dana 24. svibnja 2023. godine, Klasa; 334-01/23-01/01, Ur. Broj; 2133-03-03/02-23-15 Grada Duge Rese, Čistoća Duga Resa d.o.o. dana 31. svibnja 2023. godine objavljuje;

 

NATJEČAJ

ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA NA MANIFESTACIJI „LJETO NA ČETIRI RIJEKE 2023.GODINE - GRIN FEST 2023.“

 

 

SKICA NACRTA LOKACIJA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA

 

Ponude se dostavljaju na adresu; ČISTOĆA DUGA RESA D.O.O. KOLODVORSKA 1, 47 250 DUGA RESA sa naznakom; „ Ne otvaraj; Javni natječaj; ZAKUP JAVNIH POVRŠINA NA MANIFESTACIJI „LJETO NA ČETIRI RIJEKE 2023. godine“.

Rok za dostavu ponuda je  10. lipnja 2023. godine u 08:00 sati bez obzira na način dostave.

Neće se razmatrati nepravovremene i nepotpune ponude.

 

 

 

Image

Park dr. F. Tuđmana 3, 47250 Duga Resa
OIB: 86236052428

Tel. +385 (47) 844-752
Mob.+385 (95) 976 5600
Mob. +385 (95) 3844 752
 
E-mail: info@tzp4rijeke.hr
Radno vrijeme: pon - pet: 07:00 - 15:00
ISTRAŽITE
INFO KUTAK
LINKOVI
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image