Odluku o odabiru ugostitelja za korištenje javnih površina na manifestaciji Ljeto na Mrežnici - Koncert Neki to vole vruće

Prema odluci Grada Duga Rese o organizaciji manifestacije Ljeto na Mrežnici - Koncert Neki to vole vruće, TZ Područja Četiri rijeke dana 2. rujna 2020. godine objavljuje:
TZP Četiri rijeke
Ivan Puškarić, mag.oec.
direktor Turističkog ureda

Ispis