ODLUKA STOŽERA CZ GRADA DUGE RESE

Novosti Hitova: 668

Odluke Stožera CZ Grada Duge Rese od 14.03.2020. možete preuzeti ovdje.

Odlukom o pridržavanju svih mjera koje su potrebne radi sprječavanja širenja epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 svim ugostiteljskim objektima i objektima ostalih djelatnosti na području Grada Duge Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić nalaže se s svim ugostiteljskim objektima i objektima ostalih djelatnosti na području Grada Duge Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić da se pridržavaju svih mjera koje su potrebne radi sprječavanja širenja epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 kako slijedi:

Nalaže se svim objektima uslužne djelatnosti (frizeri, pedikeri, brijači i sl.) na području Grada Duge Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić da se pridržavaju svih mjera koje su potrebne radi sprječavanja širenja epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 kako slijedi:

U svim navedenim objektima potrebno je pojačati dnevno čišćenje, pranje i dezinfekciju prostora, a na ulaznim mjestima postaviti dezinficijense za ruke.


Odlukom o pridržavanju svih mjera koje su potrebne radi sprječavanja širenja epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 svim trgovačkim centrima i trgovinama hranom i živežnim namirnicama na području Grada Duge Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić nalaže se s svim trgovačkim centrima i trgovinama hranom i živežnim namirnicama na području Grada Duge Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i  i Netretić da se pridržavaju svih mjera koje su potrebne radi sprječavanja širenja epidemije koronavirusa SARS-CoV-2, a posebno je važno otvoriti dovoljan broj naplatnih mjesta (blagajni) da se ne stvaraju gužve na istima te da se prilikom eventualnog čekanja na red drži međusobna udaljenost od najmanje 1 (jednog) metra.

U svim navedenim prostorima preporuča se dodatna dezinfekcija prostora, kolica i košara za kupovinu te da se uklone reklamni letci i ostali papirnati materijal.

Poslovnim subjektima koji se ne budu pridržavali mjera prijeti zatvaranje.

Kontrolu provedbe ove Odluke provode komunalna redarstva Grada Duge Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić