The right to access information

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Duga Rese uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Duga Rese. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na adresu:

Turistička zajednica područja Četiri rijeke., Park dr. F. Tuđmana 3, 47250 Duga Resa, elektroničkom poštom službeniku za informiranje: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice područja Četiri rijeke, radnim danom od 7:00 do 15:00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (doc)
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (pdf)
Zakon o pravu na pristup informacijama

Službenik za informiranje: Ivan Puškarić, Tel: +385 (47) 844-752

Image

The tourist board of the Four Rivers
Park dr. F. Tuđmana 3, 47250 Duga Resa
OIB: 86236052428

Phone +385 (47) 844-752
Mob.+385 (95) 976 5600
Mob. +385 (95) 3844 752
 
E-mail: info@tzp4rijeke.hr
Working hours: mon - fri: 7am - 3pm
EXPLORE
INFO CORNER
LINKS
Image
Image