NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA - KLIZALIŠTE 2022. - 2023.

Temeljem Odluke  o organizaciji manifestacije „Advent na Mrežnici 2022“ godini od dana 02. studenoga 2022. godine, Klasa;334-01/20-01/01, Ur. Broj;2133/03-03/01-22-42 Čistoća Duga Resa d.o.o. dana 07. studenoga 2022. godine objavljuje;

 

JAVNI POZIV

 

Čistoća Duga Resa d.o.o. je suorganizator, a Turistička zajednica područja četiri rijeke je organizator manifestacije „Advent na Mrežnici 2022“.

Navedena manifestacija trajati će u vremenu od 26. studenoga 2022. godine do 06. siječnja 2022. godine na prostoru Amfiteatra u Parku dr. Franje Tuđmana prema Programu kojeg će donijeti  organizator u suradnji sa suorganizatorima.

Ovim natječajem daju se u zakup lokacije kako slijede;

 3 lokacije javne površine za pružanje ugostiteljskih usluga sukladno dogovoru sa organizatorom – prodavanje hrane i pića po cijeni zakupnine od 100,00 kuna uvećano za PDV po danu zakupa.

Ponude se dostavljaju na adresu; ČISTOĆA DUGA RESA D.O.O. KOLODVORSKA 1, 47 250 DUGA RESA sa naznakom; „ Ne otvaraj; Javni natječaj; ZAKUP JAVNIH POVRŠINA NA MANIFESTACIJE „ADVENT NA MREŽNICI 2022“

Rok za dostavu ponuda je 17. studeni 2022. godine u 08:00 sati bez obzira na način dostave.

Neće se razmatrati nepravovremene i nepotpune ponude.

 

Image

The tourist board of the Four Rivers
Park dr. F. Tuđmana 3, 47250 Duga Resa
OIB: 86236052428

Phone +385 (47) 844-752
Mob.+385 (95) 976 5600
Mob. +385 (95) 3844 752
 
E-mail: info@tzp4rijeke.hr
Working hours: mon - fri: 7am - 3pm
EXPLORE
INFO CORNER
LINKS
Image
Image