JAVNI POZIV ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA NA MANIFESTACIJI "USKRS U AMFITEATRU 2022."

Na temelju članka 26. Statuta Turističke zajednice područja četiri rijeke /Službeni glasnik Grada Duge Rese broj   01/19 Turistička zajednica područja Četiri rijeke dana 21. ožujka 2022. godine donosi

O D L U K U

o raspisivanju Javnog poziva za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestaciji „USKRS U AMFITEATRU 2022.“

 

PREUZMI JAVNI POZIV

 

Uskrs 2022. A3 web

 

Image

Der Tourismusverband des Gebiets Četiri rijeke (Vier Flüsse)
Park dr. F. Tuđmana 3, 47250 Duga Resa
OIB: 86236052428

Tel. +385 (47) 844-752
Mob.+385 (95) 976 5600
Mob. +385 (95) 3844 752
 
E-mail: info@tzp4rijeke.hr
Arbeitszeit: mon - fri: 7:00 - 15:00
ERKUNDEN
INFO-ECKE
LINKS
Image