Natječaj za zakup javne površine – Advent 2019.

Temeljem odluke o organizaciji Adventa u 2019. godinu od dana 12.studenog 2019. godine, Klasa;610-01/19-01/01, Ur.Broj; 2133/03-03/01-19-01 Čistoća Duga Resa d.o.o. dana 14. studenog 2019. godine objavljuje:

NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I MONTAŽNIH OBJEKATA NA ADVENTU U 2019. GODINI.


Ispis