JAVNI NATJEČAJ za izbor administrativnog tajnika turističkog ureda Turističke zajednice područja Četiri rijeke

Temeljem odredbi čl. 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, Županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice /NN broj 23/17 i 72/17/, čl. 10. Pravilnika o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Duge Rese od 03.11.2009. te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Četiri rijeke od 4. lipnja 2019. Godine, Turističko vijeće Turističke zajednice područja Četiri rijeke raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor administrativnog tajnika turističkog ureda Turističke zajednice područja Četiri rijeke

Tekst natječaja preuzmite OVDJE.


Ispis